Podle zákona o evidenci tržeb mému e-shopu nevznikla povinnost evidovat tržby.

                                                              Nepřijímáme evidované tržby.

               Platby za zboží probíhají bezhotovostně převodem na účet nebo prostřednictvím platby kurýrovi,                                          která podle §5 písm.b) ZOET také není evidovanou platbou.