Šungitová voda

Šungitová drť, balení 500g

Šungitová drť, balení 500g
Akční nabídka

Šungitová drť velikosti 10 - 20 mm je vhodná do džbánků s vodou jako filtr. Šungitová voda je...

Vaše cena: 179,00 Kč

Šungit – ohromující zázračný kámen, jemuž se dějiny vyhnuly nejspíš proto, že se vyskytuje v nezalidněných severních krajích.

Šungit – je specifická hornina obsahující uhlík, křemík a skoro celou tabulku chemických prvků, která dostala svůj název podle místa výskytu, od Karelské vesnice Šuňga, na břehu Oněžského jezera v severozápadním Rusku. Objevení léčivé síly šungitu je spojeno se jménem velkého ruského cara Petra I., na jehož rozkaz byly prováděny carskými mediky první výzkumy šungitu a šungitových minerálních vod. Legenda praví že v bitvě u Poltavy v horkém létě r. 1709 se všechny vodní zdroje staly nebezpečnými pro lidi. To způsobilo ve švédské armádě, včetně švédského krále, hromadný výskyt žaludečních onemocnění, když v ruské armádě se tyto potíže prakticky nevyskytovaly, neboť pro dezinfekci takové vody na osobní rozkaz cara byly používány kousky černého „čertovského kamene“ - šungitu.

V důsledku lékařských výzkumů na carský rozkaz přímo u zdroje šungitových vod byly postaveny první ruské lázně – „Marciální vody“, kde se opakovaně léčil i sám car Petr I. se svojí rodinou. Ale po jeho smrti lázně přišly brzo do úpadku a šungity byly zapomenuté. Svého znovuobjevení se ten zázračný kámen dočkal poměrně nedávno. Během několika posledních let byly prokázané jeho léčebné účinky, vypracované nové technologie a zahájená průmyslová výroba preparátů a filtrů na vodu ze šungitu a jíž miliony lidí je využívají.

Šungit obsahuje uhlík nejenom v tradiční ale také v neobvyklé, nedávno vědci objevené, formě fullerenů, o jejichž senzačních vlastnostech pojednává odborný tisk a které se složitě získávají laboratorní cestou.

V přírodě fullereny byly poprvé objevené pravě v šungitu, pak byly také nalezené ještě na několika místech na Zemi (a to vždy v místech pádu meteoritů nebo asteroidů). Toto dalo popud ke vzniku a vývoji naprosto nových odvětví vědy a technologií – chemií fullerenu, molekulární elektroniky atd. Předpokládá se, že za celou řadu léčivých účinků šungit vděčí právě fullerenům v něm obsaženým. Tak, díky schopnosti molekul fullerenů spojovat se s organickými radikály je možné vytvářet vodní roztoky s velkou koncentraci látek nerozpustných ve vodě. Velké naděje vědci vkládají do vytvoření prostředků proti rakovině na základě rozpouštění ve vodě sloučenin fullerenů s radioaktivními izotopy. Za pomocí takového léku by bylo možné cíleně působit na zasažené buňky a zabránit jejích dalšímu rozrůstání.

Šungit má schopnost očišťovat vodu od téměř všech organických a neorganických znečištění včetně nafty a pesticidů, kovů, včetně těžkých kovů, chloru atd. Uhlík ve formě fullerenů je přirozeně mnohem aktivnější než jiné modifikace uhlíku. Proto šungit má velmi vysoké sorpční a katalytické schopnosti. Výzkumy prokázaly že na jeho povrchu se katalyticky rozkládá nebo se absorbuje většina jedovatých a nepříznivých látek obsažených ve vodě.

Unikátní jsou baktericidní vlastnosti šungitu. Je dokázaná jeho efektivita v bojí proti široké škále bakterií a vírů. Procento jejích vyhubení ve vodě činí 85-98% oproti jejích prvopočátečnímu stavu. Kromě toho se předpokládá že šungit je schopen měnit strukturu vody, zvyšovat její energetiku a také smazávat z její pamětí negativní informace o znečištěních, které byly v ni do očištění.